Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до новин

Оголошуємо конкурс на зайняття посади директора КНП «Софіївський центр первинної медико-санітарної допомоги»

Оголошення
16.07.2021

ОГОЛОШЕННЯ

про конкурс на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Софіївський центр первинної медико-санітарної допомоги» Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області

 Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017р. №1094 « Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення Софіївської селищної ради від 23.06.2021р.

№786-9/VIIІ «Про внесення змін до Статуту  Комунального некомерційного підприємства «Софіївський  центр первинної медико – санітарної допомоги», розпорядження селищного голови від 24.06.2021 №90-од «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Софіївський центр первинної медико - санітарної допомоги» Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області.

Найменування закладу: комунальне некомерційне підприємство «Софіївський центр первинної медико - санітарної допомоги» Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області.

Юридичне місце знаходження закладу: Україна, 53100, вулиця Карпенка, будинок № 1, селище міського типу Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області.

Фактичне місце знаходження закладу: Україна, 53100, вулиця Карпенка, будинок № 1, селище міського типу Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області.

Основні напрямки його діяльності: основні напрямки діяльності зазначено в Статуті КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«СОФІЇВСЬКИЙ  ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (нова редакція).

СТАТУТ

Структурними підрозділами закладу є:

Софіївська лікарська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, в тому числі структурні підрозділи амбулаторії - фельдшерсько-акушерскі пункти, медичний пункт:

 • Софіївський фельдшерсько-акушерский пункт,
 • Запорізький фельдшерсько-акушерский пункт,
 • Авдотівський фельдшерсько-акушерский пункт,
 • Новоюлівський фельдшерсько-акушерский пункт,
 • Петрівський фельдшерсько-акушерский пункт,
 • Любимівський фельдшерсько-акушерский пункт,
 • Олексіївський фельдшерсько-акушерский пункт,
 • Вишневий фельдшерсько-акушерский пункт,
 • Кам'янський фельдшерсько-акушерский пункт,
 • Братський медичний пункт.

 

Ордо-Василівська сільська лікарська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, в тому числі структурні підрозділи - амбулаторії  фельдшерсько-акушерскі пункти:     

 • Мар'ївський фельдшерсько-акушерский пункт № 2,
 • Сергіївський фельдшерсько-акушерский пункт.

 

Миколаївська сільська лікарська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, в тому числі структурні підрозділи амбулаторії - фельдшерсько-акушерський пункт та  медичний пункт:

 • Володимирівський фельдшерсько-акушерский пункт,
 • Олександро-Білівський медичний пункт.

Фінансове забезпечення підприємства на 2021 рік- 1608895 (фінансовий план підприємства затверджений рішенням Софіївської селищної ради від 16.12.2020 №92-3/VIII) Рішення

Назва вакантної посади: директор комунального некомерційного підприємства ««Софіївський центр первинної медико - санітарної допомоги» Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з 17 липня 2021р.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 16 серпня 2021 включно до 17.00 год.

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: Україна, 53100, вулиця Шкільна, 19, селище міського типу Софіївка, Софіївський район, Дніпропетровська область, адмінбудівля Софіївської селищної ради, ІІ поверх, каб.202.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

(0564)232112, E-Mail: sofselrad@ukr.net 

Перелік документів, що подаються претендентом особисто або надсилаються поштою конкурсній комісії для участі у конкурсі:

 1. копію паспорта громадянина України;
 2. письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою, згідно з додатком 1;
 3. резюме у довільній формі;
 4. автобіографію;
 5. копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
 6. згоду на обробку персональних даний згідно з додатком 2;
 7. конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;(флешка, диск, інше)
 8. довідку  про відсутність судимості;
 9. медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
 10. попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;
 11. заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно з додатком 4;
 12. підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого ч.3 ст. 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Претендент на участь у конкурсі може подати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші). Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, крім заяви про участь в конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Вимоги до претендента:

 • вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань "Управління та адміністрування" або "Публічне управління та адміністрування", або "Право", або "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки", або "Охорона здоров'я" та спеціалізацією "Організація і управління охороною здоров'я".
 • Стаж роботи на керівних посадах: не менше 3-х років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.
 • Вільне володіння державною мовою.
 • Здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки.
 • Володіння сучасними засобами комунікацій та зв’язку.
 • Високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

Повинен знати:

Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я.

Вимоги до конкурсної пропозиції: конкурсна пропозиція повинна містити проєкт плану розвитку комунального некомерційного підприємства «Софіївський центр первинної медико - санітарної допомоги» Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області на середньострокову перспективу три роки, в якому передбачаються:

 • план реформування комунального некомерційного підприємства «Софіївський центр первинної медико - санітарної допомоги» Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області;
 • заходи з виконання завдань комунального некомерційного підприємства «Софіївський центр первинної медико - санітарної допомоги» Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників лікарні, підвищення ефективності її діяльності, запобігання корупції;
 • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку комунального некомерційного підприємства «Софіївський центр первинної медико - санітарної допомоги» Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області;
 • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності комунального некомерційного підприємства «Софіївський центр первинної медико - санітарної допомоги» Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:

Керівнику надається право мати суміщення до 50% та сумісництво до 0,5 посадового окладу лікаря спеціаліста в разі наявності кваліфікаційних вимог за погодженням з керівником Органу управління майном.

За виконання обов’язків, за контрактом, керівнику передбачається заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:

 • посадового окладу;
 • щоквартальної та річної премії в розмірі до трьох місячних посадових окладів керівника підприємства за погодженням керівника Органу управління майном;
 • доплати до посадового окладу за науковий ступінь кандидата або доктора наук у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків.

 

Директор зобов’язаний безпосередньо і через адміністрацію закладу здійснювати поточне управління (керівництво) закладом з метою забезпечення виконання його статутних завдань, надання належної, якісної та кваліфікованої медичної допомоги, ефективної діяльності закладу, раціональне використання і збереження закріпленого за закладом майна, а орган управління зобов’язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці директора.

Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка 24 календарних дні та додаткова щорічна відпустка за ненормований робочий день 7 календарних днів.

Дата проведення конкурсу:

27 серпня 2021 року об 11.00 год. - засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу за адресою: Україна, 53100, вулиця Шкільна, 19, селище міського типу Софіївка, Софіївський район, Дніпропетровська область, адмінбудівля Софіївської селищної ради, ІІ поверх, приміщення сесійної зали.

Дата опублікування оголошення: 16 липня 2021 року

2021 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше